Παρέμβαση του Δήμου Αίγινας για την οικονομική κρίση. Ενημερωτική συνάντηση.

Δελτίο Τύπου
Ο Δήμαρχος Αίγινας με έγγραφο του προς τα Σωματεία και τους  Συλλόγους που εκπροσωπούν τις επαγγελματικές και παραγωγικές τάξεις του νησιού όπως επίσης και πρός τους προϊσταμένους των Τραπεζών που λειτουργούν υποκαταστήματα στην Αίγινα ,  τούς καλεί σε ενημερωτική συζήτηση την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2008 και ώρα 13:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Μεριστό.

Όπως αναφέρει στο  έγγραφο του  "Η κρίση, η οποία έχει εκδηλωθεί τον τελευταίο καιρό στην οικονομία θα έχει, κατά κοινή ομολογία, δυσμενείς επιπτώσεις στους πολίτες σε παγκόσμια κλίμακα και για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα".

Ο Δήμος Αίγινας, για να αμβλύνει, κατά το δυνατόν, τις δυσμενείς επιπτώσεις αυτής της κρίσης στην οικονομία και την κοινωνία του νησιού μας, επεξεργάζεται σχέδιο με δράσεις και παρεμβάσεις, που αναφέρονται σε δύο βασικές ενότητες:

  • Δράσεις με αναπτυξιακή διάσταση που αποβλέπουν στην ενίσχυση των παραγωγικών τάξεων, ιδιαίτερα εκείνων που δραστηριοποιούνται στην Αίγινα.
  • Κοινωνικές παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.