Δήμος Αίγινας , Το πρόγραμμα συζήτησης για τη συνάντηση με Συλλόγους φορείς για θέματα πολιτικής προστασίας - καθαρισμού ακτών.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.

Θέματα Ημερήσιας διάταξης

1 Πολιτική Προστασία
«Στρατηγικός σχεδιασμός ενόψει της Αντιπυρικής περιόδου»
Α) Δήμαρχος
Β) Αρμόδιος Αντιδήμαρχος
Γ) Πρόεδρος ΔΣ
Δ) Αντιδήμαρχοι
Ε) Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
- Δημοτική Κοινότητα Αίγινας
- Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού
- Δημοτική Κοινότητα Κυψέλης
- Δημοτική Κοινότητα Βαθέος
- Τοπική Κοινότητα Πέρδικας
Ζ) Πρόεδρος Τουριστικής Επιτροπής
Η) Σώματα ασφαλείας
- Πολεμικό Ναυτικό - ΣΔΑΜ
- Α/Τ Αίγινας
- Λιμεναρχείο Αίγινας
- Πυροσβεστικό Σώμα
Θ) Δασαρχείο Αίγινας
Ι) Επαγγελματικές ενώσεις και
Κ) Πρόεδροι Συλλόγων
Λ) Πολίτες (κατόπιν δήλωσης της τοποθέτησης τους στην γραμματεία)
Συμπεράσματα – Αποτελέσματα- Συντονισμός δράσεων

2 Ευρωπαϊκή ημέρα καθαρισμού 8-10 Μαΐου (καθαρισμός ακτών)
Α) Δήμαρχος
Β) Αντιδήμαρχοι
Γ) Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου
Δ) Πρόεδρος ΔΣ
Ε) Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
- Δημοτική Κοινότητα Αίγινας
- Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού
- Δημοτική Κοινότητα Κυψέλης
- Δημοτική Κοινότητα Βαθέος
- Τοπική Κοινότητα Πέρδικας
Ζ) Πρόεδρος Τουριστικής Επιτροπής
Η) Σώματα ασφαλείας
- Πολεμικό Ναυτικό - ΣΔΑΜ
- Α/Τ Αίγινας
- Λιμεναρχείο Αίγινας
- Πυροσβεστικό Σώμα
Θ) Επαγγελματικές ενώσεις
Ι) Πρόεδροι Συλλόγων
Κ) Πολίτες (κατόπιν δήλωσης της τοποθέτησης τους στην γραμματεία)
3 Τελικά συμπεράσματα - Αποτελέσματα- Συντονισμός δράσεων
ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούμε για την τοποθέτησή σας να δηλώσετε από την αρχή την συμμετοχή σας στην αρμόδια υπάλληλο (γραμματεία) που θα βρίσκεται στην είσοδο της Αίθουσας.