Πρόγραμμα ενεργοποίησης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης - δήλωσης ασφάλισης - μητρώου αγροτών για το 2015.

Πρόγραμμα ενεργοποίησης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης - δήλωσης ασφάλισης - μητρώου αγροτών για το 2015. Καλούνται όλοι οι παραγωγοί της Αίγινας και του Αγκιστρίου να προσέλθουν στο πρώην κοινοτικό κατάστημα Κυψέλης Αίγινας, από Τρίτη 2 Ιουνίου έως και την Πέμπτη 4 Ιουνίου.