Ανακοίνωση του Δήμου Αίγινας για τη λειτουργία των υπηρεσιών του μέχρι το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Λόγω του επικείμενου δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 και των ασφυκτικών σχετικών προθεσμιών, το δημοτολόγιο και οι λοιπές επιφορτισμένες με τα σχετικά καθήκοντα προετοιμασίας υπηρεσίες θα ασχοληθούν κατά προτεραιότητα με τις προπαρασκευαστικές του δημοψηφίσματος ενέργειες, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.
Παρακαλούμε για την κατανόησή σας.