Ανακοίνωση του Δήμου Αίγινας σχετικά με τις επιπτώσεις στη λειτουργία του από τις τρέχουσες εξελίξεις στην οικονομία.

Δήμος Αίγινας. Δελτίο Τύπου.
Λόγω της συνεχιζόμενης κατάστασης με την μη λειτουργία των Τραπεζών έχουν μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό οι δυνατότητες των Δημοτών μας για εξόφληση των τρεχουσών οφειλών τους προς τον Δήμο λόγω των περιορισμένων αναλήψεων . Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση ρευστότητος του Ταμείου του Δήμου και τη δυσκολία αντιμετώπισης των τρεχουσών οικονομικών υποχρεώσεών μας προς τρίτους

Κατόπιν τούτου υπάρχει προσωρινή δυσκολία του Δήμου , μεταξύ των άλλων , για την προμήθεια καυσίμων των απορριμματοφόρων και τη καταβολή των εισιτηρίων

Ο Δήμος μας για να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό είναι υποχρεωμένος να περιορίσει την μετακίνηση των απορριμματοφόρων έως ότου η κατάσταση εξομαλυνθεί

Παρακαλούμε τούς κατοίκους να βοηθήσουν και να συνεργασθούν στην αντιμετώπιση της προσωρινής κατάστασης που αντιμετωπίζουμε , με τον περιορισμό της εναπόθεσης σκουπιδιών και ιδιαίτερα με την δραστική περικοπή της εναπόθεσης κλαδεμάτων , και λοιπών αντικειμένων .

Αυτό προβλέπεται άλλωστε και από τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας .

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Μούρτζης