Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων. 15 Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ.

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων που βρίσκεται στο Δημοτικό κτίριο επί των οδών Αγ. Παρασκευής & Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού) στις 15 Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης: ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΑΚΕΙΟ (ΣΠ. ΑΛΥΦΑΝΤΗ) 1.Καθορισμός όρων εκμίσθωσης - Σύνταξη ανακοίνωσης για το ακίνητο – αγρό εκτάσεως 1262 τ.μ που βρίσκεται στη θέση Όμορφη Εκκλησιά Αγίων Ασωμάτων .
Ο Δήμαρχος
Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ