Δήμος Αίγινας. Ενημέρωση για προσωρινή διακοπή νερού στην περιοχή Σουβάλας - Βαθέος.

Δήμος Αίγινας.
Σας ενημερώνουμε ότι έχουμε προσωρινή διακοπή νερού στην περιοχή Σουβάλα-Βαθέος εξαιτίας βλάβης που προκλήθηκε στον κεντρικό αγωγό υδροδότησης. Το συνεργείο μας εργάζεται ήδη από το πρωί για την αποκατάσταση της βλάβης και το συντομότερο δυνατόν (και τουλάχιστον σε μία ώρα) θα έχει ομαλοποιηθεί η υδροδότηση. Ζητάμε την κατανόησή σας.