Πίνακας επιτυχόντων παιδιών που θα εισαχθούν στον Παιδικό Σταθμό για το έτος 2015.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Σας παραθέτουμε τον πίνακα επιτυχόντων παιδιών που θα εισαχθούν στον Παιδικό Σταθμό για το έτος 2015 - 16 κατόπιν ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από την επταμελή επιτροπή του Δήμου μας. Σας ενημερώνουμε ότι ο εν λόγω πίνακας έχει μόνο τους επιτυχόντες ενώ η λίστα των απορριφθέντων θα αναρτηθεί μαζί με τα αποτελέσματα των επιτυχόντων παιδιών του Ε.Σ.Π.Α. Μπορείτε όμως όλοι όσοι δεν συμπεριλαμβάνονται στον εν λόγω πίνακα ή θεωρούν ότι διαθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορούν να καταθέσουν αίτηση μέχρι 18/8 και ώρα 3μ.μ.
Καίτη Σαλπέα

Μπορείτε να δείτε τον σχετικό πίνακα στην ιστοσελίδα του Δήμου Αίγινας - κάνοντας click εδώ.