Δήμος Αίγινας - Ετήσιος απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Προσκαλείσθε να παρευρεθείτε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου στις 26 Αυγούστου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ στον χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας (οδός Φανερωμένης), όπου θα πραγματοποιηθεί ο ετήσιος "Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής".