Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση για τα τροφεία του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Σας ενημερώνουμε ότι τα τροφεία του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού μας, θα καταβάλλονται από τώρα και στο εξής, από τους υπόχρεους, στο Ταμείο του Δήμου μας Οινώνης 2, Αίγινα μετά από ανακοίνωσή μας. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.
Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Μούρτζης