Ομάδα Εργασίας Αγροτικών & Κτηνοτροφικών Θεμάτων Δήμου Αίγινας. Ανακοίνωση για εξετάσεις για Άδεια - Δίπλωμα Χειρισμού Τρακτέρ.

Υπεύθυνη – Συντονίστρια: κα. Τ. Κανελλά
Υπεύθυνος Γραφείου: κ. Αθανάσιος Λορέντζος
Δήμος Αίγινας
Λεωφόρος Φανερωμένης, 1ος όροφος, Αίγινα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22973-20019
Όσοι επαγγελματίες αγρότες, καλλιεργητές, παραγωγοί, κτηνοτρόφοι και όποιος άλλος επαγγελματίας ή ιδιώτης ενδιαφέρεται να εξεταστεί και να αποκτήσει την Άδεια – Δίπλωμα Χειρισμού Τρακτέρ, μπορεί να λάβει πληροφορίες και να κάνει αίτηση στον Δήμο της Αίγινας, στο Γραφείο Αγροτικών & Κτηνοτροφικών Θεμάτων. Ο υπεύθυνος του Γραφείου, κ. Αθ. Λορέντζος, μπορεί να παράσχει όλες τις πληροφορίες και να εκδώσει το αντίστοιχο παράβολο που απαιτείται για την εξέταση.    
Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, οι εξετάσεις, γραπτές και πρακτικές, θα πραγματοποιηθούν στην Αίγινα την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου.