Δήμος Αίγινας. Διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση διπλώματος χειριστή αγροτικού μηχανήματος.