Δήμος Αίγινας. Δελτίο Τύπου για το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο.

Δήμος Αίγινας. Δελτίο Τύπου.
Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 19/1/2016 και ώρα 10.00 προγραμματισμένη  αυτοψία στον χώρο του  Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας  ( πρώην Φυλακές ) κατόπιν πρωτοβουλίας του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων κ. Παναγιώτη Χατζηπέρου και του Δημάρχου Αίγινας κ. Δημήτρη Μούρτζη.

Στην αυτοψία συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Δημήτρης Μούρτζης , ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Παναγιώτης Χατζηπέρος και Υπηρεσιακοί παράγοντες από το Υπουργείο Πολιτισμού ( Τεχνικές Υπηρεσίες ) , την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας και την Εφορεία Αρχαιοτήτων .

Κατά την διάρκεια της αυτοψίας στους χώρους του Ορφανοτροφείου  , διαπιστώθηκε η κατάσταση απαξίωσης που αυτοί βρίσκονται σήμερα και ο Δήμαρχος είχε την ευκαιρία να εκφράσει την έντονη αγωνία και ανησυχία του για την πορεία ολοκλήρωσης του έργου και την απόδοση στην τοπική κοινωνία αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα , δεδομένου ότι το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο είναι ένας ιδιαίτερος τόπος ιστορικής μνήμης και πολιτισμού που συνδέεται άρρηκτα με τα πιο σημαντικά γεγονότα της Αίγινας και νεώτερης ιστορίας μας .

Μετά την διάθεση από τον τρέχοντα προϋπολογισμό της Περιφέρειας κονδυλίου 2.300.000 ευρώ για το 2016 για τον σκοπό της επισκευής και αποκατάστασης του χώρου , η ισχυρή πρόταση του Δημάρχου κ. Μούρζη όπως επίσης και του Αντιπεριφερειάρχη κ. Χατζηπέρου είναι ότι το ποσόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την τμηματική αποκατάσταση συγκεκριμένων χώρων του κτηρίου .

Συγκεκριμένα ζητείται και εξετάζεται η πλήρης λειτουργική αποκατάσταση της πτέρυγας δεξιά  της κυρίας εισόδου και της συνεχόμενης πτέρυγας δεξιά αυτής , ώστε να αποδοθούν χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις στον Δήμο Αίγινας και την τοπική κοινωνία για τούς σκοπούς που θα προσδιοριστούν ( Διεξαγωγή εκδηλώσεων , Συνεδρίων , διαλέξεων , εκθέσεων κλπ χρήσεων )