Νέα σεμινάρια από το Δήμο Αίγινας και το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Δελτίο Τύπου
Στα νέα σεμινάρια από το Δήμο Αίγινας και το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων,  Θα λειτουργήσουν τα εξής νέα προγράμματα :
α) Πληροφορική ΙΙΙ
β) Πληροφορική ΙΙ - Ενημέρωση και διασκέδαση με τη χρήση νέων τεχνολογιών και διαδικτύου
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από Δευτέρα 9/2 έως και την Τετάρτη 25/2 

  • Πληροφορική ΙΙΙ

Εισαγωγή σε Υπολογιστικά Φύλλα (Ms Excel) – Παρουσιάσεις ( Power Point) – Βάσεις Δεδομένων ( Ms Access)
Χώρος Υλοποίησης προγράμματος: 2ο Γυμνάσιο Αίγινας ( Κυψέλη)
Πρόγραμμα : Τρίτη  (17.00 – 20.00) , Πέμπτη  ( 17.00 – 19.00). Έναρξη – Λήξη:  03/03/09  έως  21/05/09, Διάρκεια 50 ώρες. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν : Ενήλικες ανεξάρτητα εκπαιδευτικού επιπέδου, τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης που έχουν παρακολουθήσει ή έχουν γνώσεις  αντιστοίχου επιπέδου του εκπαιδευτικού Προγράμματος
  • Πληροφορική ΙΙ

Ενημέρωση και διασκέδαση με τη χρήση νέων τεχνολογιών και διαδικτύου

Χώρος Υλοποίησης προγράμματος: 2ο Γυμνάσιο Αίγινας ( Κυψέλη) Πρόγραμμα : Δευτέρα  (17.00 – 19.00) , Τετάρτη ( 17.00 – 19.00) Έναρξη : Τετάρτη  4/3/09. Διάρκεια 25 ώρες. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν : Ενήλικες ανεξάρτητα εκπαιδευτικού επιπέδου, τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Πληροφορίες στο τηλ  22973 20014

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Γιάννης Φ. Πούντος