Δήμος Αίγινας. Διακηρύξεις και περιλήψεις διακηρύξεων για τις προσέχεις δημοπρασίες εκμίσθωσης τμημάτων αιγιαλού έτους 2016.

Δήμος Αίγινας. Διακηρύξεις και περιλήψεις διακηρύξεων για τις προσέχεις δημοπρασίες εκμίσθωσης τμημάτων αιγιαλού έτους 2016.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2016 Β_ ΠΛΑΖ ΚΑΜΑΡΕΣ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2016 ΚΛΗΜΑ-ΚΛΕΙΔΙ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2016 ΣΑΡΠΑ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α_ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2016


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Β_ ΠΛΑΖ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 2016


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΛΑΖ Α_ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΛΑΖ Β_ ΜΑΡΑΘΩΝΑ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΛΑΖ ΚΑΜΑΡΕΣ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΛΑΖ ΚΛΗΜΑ-ΚΛΕΙΔΙ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΛΑΖ ΣΑΡΠΑ