Δημοτικός Παιδικός Σταθμός. Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται στις 15/6/2016 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το σχολικό έτος 2016-17.

Δήμος Αίγινας.
Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται στίς 15/6/2016 , σύμφωνα και με την ανακοίνωσή μας από 20/5/2016 Α.Π. 7216 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εγγραφών – επανεγγραφών για το σχολικό έτος 2016-17. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς – κηδεμόνες να καταθέσουν εγκαίρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

Έντυπα αιτήσεων μπορείτε να παραλάβετε από το Γραφείο προϊσταμένου του τμήματος στο νέο Δημαρχείο ( Οινώνης 2 ) - επικοινωνία στο 2297320045