Δήμος Αίγινας. Γραφείο Πολιτικής Προστασίας. Άμεσος καθαρισμός οικοπέδων από ξερά χόρτα.

Δήμος Αίγινας. Γραφείο Πολιτικής Προστασίας.
Ο Δήμος Αίγινας στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που λαμβάνει για την αποφυγή του κινδύνου πυρκαγιών, όπως επίσης και των ανθυγιεινών εστιών, σας γνωρίζει σύμφωνα με τον Ν.3852/2010 άρθρο 94, ότι οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν αυτούς καθαρούς.

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε να προχωρήσετε άμεσα στον καθαρισμό των οικοπέδων σας από τα ξερά χόρτα και από τα παντός είδους απορρίμματα που βρίσκονται σε αυτά.