Δήμος Αίγινας. Γραφείο Επόπτη Δημόσιας Υγείας. Ενημέρωση για τις ακτές κολύμβησης της Αίγινας.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Σας γνωρίζουμε ότι, όπως προκύπτει από τη δειγματοληψία που πραγματοποίησαν Επόπτες Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας, Κοιν. Μέριμνας, Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στις 21-6-16 τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών παραμέτρων βρέθηκαν εντός των ορίων που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία. Οι αναλύσεις έγιναν από το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας.
Τα δείγματα θαλασσινού νερού ελήφθησαν από τις εξής ακτές:
1. Παναγίτσα – Έναντι Σταδίου 2. Παναγίτσα - Αγκυροβόλιο
3.Άγιος Βασίλειος–Έναντι Εκκλησίας 4. Άγιος Βασίλειος – Σκάλα Καραπάνου
5.Πέρδικα – Κέντρο Ακτής 6. Αγία Μαρίνα – Έναντι Εκκλησίας
7.Αγία Μαρίνα – Τropical Club 8. Αγία Μαρίνα - Zorbas
9.Σουβάλα Δυτική Ακτή 10. Σουβάλα Ανατολική Ακτή
11.Αύρα – Αριστερό Άκρο Ακτής 12. Αύρα – Δεξί Άκρο Ακτής
13.Κολώνα – Αριστερό Άκρο Ακτής 14. Κολώνα – Δεξί Άκρο Ακτής
Κατόπιν αυτού, ενημερώνουμε τους πολίτες μας ότι μπορούν να κολυμπούν σε όποια ακτή κολύμβησης επιθυμούν.
Υ.Γ. Αρμόδιες για τη δειγματοληψία πόσιμου και θαλασσινού νερού είναι αποκλειστικά οι Δημόσιες Υπηρεσίες και όχι ιδιώτες.
Επισυνάπτουμε και τα αποτελέσματα, για δική σας ενημέρωση.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ