Δήμος Αίγινας. Πρόσληψη ενός ναυαγοσώστη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Ο Δήμος Αίγινας με την υπ αριθ. Πρωτ. 10789/15.07.2016 Ανακοίνωσή του, γνωστοποιεί την πρόσληψη ενός (1) ναυαγοσώστη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2016, ο οποίος θα απασχοληθεί στην πλαζ Αγίας Μαρίνας της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού Αίγινας, η οποία έχει χαρακτηρησθεί ως πολυσύχναστη παραλία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίστηκε
από την 18.07.2016 έως και 25.07.2016
Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Γ. Μούρτζης