Δήμος Αίγινας. Ανακύκλωση μελανοθηκών και μελανοδοχείων εκτυπωτών.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας με την αρ αριθμ. 131/2016 απόφασή του ενέκρινε την σύναψη σύμβασης συνεργασίας με την Εταιρεία "Ευθυμιάδης Χ. Δημήτριος - Empties" με σκοπό την συλλογή άδειων μελανοδοχείων εκτυπωτών για ανακύκλωση.

Η απόφαση αυτή γίνεται στο πλαίσιο των υφιστάμενων προγραμμάτων ανακύκλωσης του Δήμου με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος. Όσοι θέλουν να ανακυκλώσουν τις άδειες μελανοθήκες – μελανοδοχεία εκτυπωτών (inkjet – toner ) μπορούν να τις φέρνουν στο νέο Δημαρχείο Αίγινας ,Οινώνης 2 (ισόγειο ) όπου λειτουργεί ειδικό δοχείο για την τοποθέτησή τους.