Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα: "Κατασκηνώσεις - Λουτροθεραπεία - Πηλοθεραπεία για ηλικιωμένα άτομα και ΑΜΕΑ". Kαταληκτική ημερομηνία 18η Αυγούστου 2016.

Σας διαβιβάζουμε, το με αριθμό πρωτ. 2416/ 3-8-2016 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Μέριμνας, Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής, που αφορά την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα "Κατασκηνώσεις - Λουτροθεραπεία - Πηλοθεραπεία για ηλικιωμένα άτομα και ΑΜΕΑ", με καταληκτική ημερομηνία ενημέρωσής μας την 18η Αυγούστου 2016.

Ο Δήμαρχος,
Δημήτρης Μούρτζης