Δήμος Αίγινας. Ψεκασμοί για κουνούπια σε Μαραθώνα και Βαγία.

Γραφείο Επόπτη Δημόσιας Υγείας. Δήμος Αίγινας.
Ψεκασμός για τα κουνούπια στο Μαραθώνα και στη Βαγία.
Σας γνωρίζουμε ότι, την Πέμπτη 13-10-2016, πραγματοποιήθηκε επαναληπτικός ψεκασμός (ενδέκατος), για την καταπολέμηση των κουνουπιών, στην εκβολή του Βιρού στον Μαραθώνα και στη λίμνη της Βαγίας, στα πλαίσια του προγράμματος εφαρμογών ψεκασμών για την καταπολέμηση των κουνουπιών για το έτος 2016, από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας, Κοιν. Μέριμνας, Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν των ενεργειών του Δήμου μας και θα σας ενημερώσουμε για την εξέλιξη του προγράμματος.
Ο Δήμαρχος,
Δημήτριος Μούρτζης.