Δήμος Αίγινας. Ενημέρωση από την Ε.Δ.Ο.Ε.- Πιστοποιητικά καταστροφής εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους Δημότες μας η Ε.Δ.Ο.Ε.- Πιστοποιητικά καταστροφής εγκαταλελειμμένων οχημάτων μας γνώρισε με έγγραφό της ότι : Για τις περιπτώσεις των εγκαταλελειμμένων οχημάτων τα οποία παραδόθηκαν από τον Δήμο σε εταιρία ανακύκλωσης ΟΤΚΖ, έχει εκδοθεί για αυτά τα οχήματα Πιστοποιητικό Καταστροφής και οι ιδιοκτήτες θέλουν να προχωρήσουν στην διαγραφή τους, η Ε.Δ.Ο.Ε. θα δέχεται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τους κατόχους των οχημάτων για την οριστική διαγραφή τους από τις ΝΥΜΕ έως και τις 20/12/2016.

Το παρόν αποστέλλεται για την ενημέρωση των πολιτών που απευθύνονται στον Δήμο για την παραλαβή του αντίστοιχου Πιστοποιητικού Καταστροφής .

Για περισσότερες πληροφορίες Ε.Δ.Ο.Ε. Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος Τηλ: 2106899039/ 2106812620 Φαξ: 2106899038