Ελεγχόμενη Στάθμευση. - Κάρτα Κατοίκου.

Ανακοίνωση Δήμου Αίγινας.
Στη συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου της 25/2/2009 αποφασίσθηκε η εφαρμογή Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στην πόλη της Αίγινας.

Η εφαρμογή του Συστήματος αυτού σε συνδυασμό με τη λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας και με απαραίτητη προϋπόθεση τη συνεργασία των κατοίκων, θα συντελέσει ουσιαστικά στο νοικοκύρεμα της πόλης.

Στα πλαίσια του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης, προβλέπονται 211 θέσεις, όπου θα σταθμεύουν αποκλειστικά οχήματα των κατοίκων της πόλης, που θα έχουν εφοδιαστεί με την ειδική Κάρτα Κατοίκου.

Για να αποκτήσετε την Κάρτα Κατοίκου θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση στο Δήμο (Κεντρικό Κτίριο, α’ όροφος, κ. Ε. Γλαντζής ή κ. Αλ. Καρακάση), προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά (κατατίθενται αντίγραφα, τα πρωτότυπα επιδεικνύονται):

   1. Λογαριασμό ΔΕΗ
   2. Λογαριασμό ύδρευσης
   3. Συμβόλαιο μίσθωσης (οι ενοικιαστές)
   4. Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου
   5. Έντυπο Ε9 της φορολογικής δήλωσης, όπου θα φαίνεται η κατοικία (οι ιδιοκτήτες)

Να σημειωθεί ότι Κάρτα Κατοίκου δικαιούνται όσοι έχουν κατοικία (ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη) στην περιοχή εφαρμογής της Ελεγχόμενης Στάθμευσης. Η Κάρτα εκδίδεται για το αυτοκίνητο που ανήκει στον ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή ή σε συγγενικό πρόσωπο α’ βαθμού που συνοικεί με αυτόν.

Το κόστος έκδοσης της Κάρτας, που ισχύει για 1 έτος, είναι € 5,00 για το πρώτο όχημα του νοικοκυριού, € 20,00 για το δεύτερο, € 40,00 για το τρίτο, τέταρτο κλπ όχημα. Η στάθμευση στις θέσεις κατοίκων θα είναι χωρίς άλλη επιβάρυνση.

Από το Δήμο Αίγινας