Δήμος Αίγινας. Αιτήσεις για το πρόγραμμα "Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης".

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για το πρόγραμμα "Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης" μπορεί να υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους: 1. Απευθείας μέσω του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή με είσοδο στην ιστοσελίδα www.keaprogram.gr (ή με τη βοήθεια του λογιστή που συνεργάζονται) ή 2. Στο Κ.Ε.Π. του Δήμου μας ή 3. Στο Δημαρχείο, Οινώνης 2, Αίγινα, κάθε Τρίτη από ώρα 12.00 - 14.00.

Η προθεσμία για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι ανοιχτή και η αίτηση μπορεί να υποβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ειδικά για τις περιπτώσεις όπου το νοικοκυριό απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του Δήμου ή των Κ.Ε.Π.

Οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στους Δήμους.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2297320045, 2297320054, 2297320021 και 2297320013.

Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Μούρτζης