Διεξαγωγή φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας - πλαζ Κλήμα - Κλειδί