Ο Δήμαρχος Αίγινας συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων.

Δήμος Αίγινας. Δελτίο Τύπου.
Ο Δήμαρχος Αίγινας συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων που πραγματοποιήθηκε στις 9-12 Οκτωβρίου 2017 στις Βρυξέλλες με θέμα: "Περιφέρειες και Πόλεις εργάζονται για ένα καλύτερο μέλλον". Είναι μια τετραήμερη εκδήλωση που διεξάγεται κάθε χρόνο στις Βρυξέλλες, κατά την οποία εκπρόσωποι περιφερειακών και τοπικών αρχών, εμπειρογνώμονες και πανεπιστημιακοί έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ορθές πρακτικές και τεχνογνωσία στον τομέα της περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης.

Είναι επίσης μια αναγνωρισμένη πλατφόρμα πολιτικής επικοινωνίας ως προς την ανάπτυξη της πολιτικής της ΕΕ για τη συνοχή, χάρη στην οποία οι φορείς λήψης αποφάσεων ευαισθητοποιούνται σχετικά με τη σημασία των περιφερειών και των δήμων στη χάραξη πολιτικών της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων αποτελεί τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή δημόσια εκδήλωση τέτοιου είδους. Ο Δήμαρχος ήταν ομιλητής στις 11/10/2017 στην εκδήλωση με τίτλο: «Η Ευρώπη των παραδόσεων: Οικοδόμηση ανθεκτικών περιφερειών και πόλεων» που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της περιφέρειας Galicia.

Ο Δήμαρχος μίλησε για την νησιωτική πολιτική και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι νησιωτικές περιοχές. Ζήτησε να ενταχθούν τα νησιά στον Εθνικό και Ευρωπαϊκό σχεδιασμό ενώ ανέπτυξε 4 σημαντικά προβλήματα και ανέπτυξε συγκεκριμένες λύσεις. Πιο συγκεκριμένα, τα τρία σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νησιά είναι τα εξής:

1. Η έλλειψη χρηματοδοτικών εργαλείων για την βελτίωση έργων υποδομών, οδοποιίας κ.α. Στα προγράμματα ΕΣΠΑ έχουν διατεθεί ποσά για έργα που αναφέρονται στην ηπειρωτική Ελλάδα με εξαίρεση παντελώς των νησιώτικων περιοχών που θα έπρεπε να βρίσκονται σε προτεραιότητα. 2. Τα τεράστια προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την υποστελέχωση των υπηρεσιών όπως σχολείων, δήμος κ.α. Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης υπήρξε περικοπή των μισθών που φυσικά για έναν νέο εργαζόμενο τα 680 ευρώ δεν επαρκούν να καλύψουν ούτε τις βασικές τους ανάγκες. Ο δήμαρχος πρότεινε την επιδότηση ενοικίου σε νέους ανθρώπους κάτι το οποίο του είπαν ότι θα εξεταστεί. 3. Οι νέοι των νησιώτικων περιοχών εργάζονται εποχιακά διότι τα νησιά ζουν από τον τουρισμό κατά την θερινή περίοδο. Έτσι οι περισσότεροι εργάζονται 2 και 3 μήνες προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες τους όλον τον χρόνο. 4. Η διαχείριση των απορριμμάτων που σύμφωνα με την εθνική πολιτική για τα απόβλητα για το 2020 είναι : τα κατά κεφαλή παραγόμενα απόβλητα να έχουν μειωθεί δραστικάη προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση με χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων - βιοαποβλήτων να εφαρμόζεται στο 50% του συνόλου των ΑΣΑ (σήμερα 20%), η ανάκτηση ενέργειας να αποτελεί συμπληρωματική μορφή διαχείρισης, όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια κάθε άλλου είδους ανάκτησης, και  η υγειονομική ταφή να αποτελεί την τελευταία επιλογή και να έχει περιοριστεί σε λιγότερο από το 30% του συνόλου των ΑΣΑ (σήμερα 80%). Για να επιτευχθούν όλα αυτά χρειάζονται επιχορηγήσεις και ένταξη των νησιώτικων περιοχών σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

Τα νησιά μας πληρώνουν και για την αποκομιδή, για την μεταφορά και για την εναπόθεση σε χώρους υγειονομικής ταφής. Όλα αυτά αποτελούν μία οικονομική αιμορραγία. Όλες αυτές οι προτάσεις κατεγράφησαν από τους συντονιστές και δεσμεύτηκαν ότι όλες αυτές οι προτάσεις θα υλοποιηθούν και βεβαίως θα ενημερώνονται τα θεσμικά όργανα για τις όποιες ενέργειες θα γίνουν. Ο κ.Δήμαρχος ευχαρίστησε τους διοργανωτές για την επιτυχημένη ομολογουμένως εκδήλωση


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png