Δυνατότητα μερικής αποζημίωσης από την Περιφέρεια, για τους κατοίκους και καταστηματάρχες που υπέστησαν ζημία από την πλημμύρα.

Πολιτική Προστασία Δήμου Αίγινας. Ανακοίνωση.
Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει δυνατότητα μερικής αποζημίωσης από την Περιφέρεια, για τους κατοίκους και καταστηματάρχες που υπέστησαν ζημία από την πλημμύρα στις 16/11/2017.
Πληροφορίες: Τεχνικές Υπηρεσίες - κ. Σταυρούλα Γκαρή
Τηλ:2297320061. - Κιν. 6974832712

Ο Αντιδήμαρχος
Παναγιώτης Μαρμαρινός