Δήμος Αίγινας. Σύσκεψη εργασίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για τον Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό της Αίγινας.


Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Την Τετάρτη 22/11/2017 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη εργασίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα την πορεία υλοποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Αίγινας το οποίο είχε ενταχθεί από το 2007 στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (Ο.Ρ.Σ.Α.)

Το Υπουργείο εκπροσώπησε η Γενική Γραμματέας κ. Ειρήνη Κλαπατσέα. Στην συνάντηση εκ μέρους του Δήμου συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Δημήτρης Μούρτζης , ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Μαρμαρινός , η Δημ. Υπάλληλος Αρχιτέκτων Μηχανικός κα ΑγγέλαΤαλέβη , ο κ. Αντώνης Ντελής εκπρόσωπος Οργάνωσης ΣΥΡΙΖΑ Αίγινας και Δημοτικός Σύμβουλος καθώς και η κ. Ευφροσύνη Φούφλια Πολιτικός Μηχανικός της Περιφέρειας. Συμμετείχαν επίσης ο κ. Παναγιώτης Πατσιακός συντονιστής Οργάνωσης ΣΥΡΙΖΑ ο Αρχιτέκτων Μηχανικός κ. Θεόφραστος Ιωαννίδης εκπρόσωπος Οργάνωσης ΣΥΡΙΖΑ Αίγινας και ο Αρχιτέκτων Μηχανικός κ. Βασίλειος Γρηγοριάδης.

Κατά την διάρκεια της σύσκεψης έγινε ενημέρωση εκ μέρους των υπευθύνων του Υπουργείου για το θέμα που έχει δημιουργηθεί στην πορεία υλοποίησης του έργου,  δεδομένου ότι διαφοροποιήθηκαν οι νομοθετικές διατάξεις βάσει των οποίων είχε ενταχθεί το Γενικό πολεοδομικό Σχέδιο της Αίγινας στον σχεδιασμό του Ο.Ρ.Σ.Α. και θα πρέπει να γίνει νέος Τοπικός Χωρικός Σχεδιασμός . Συζητήθηκαν οι ενέργειες που θα πρέπει να τεθούν σε προτεραιότητα ώστε να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν η εκπόνηση μελέτης του νέου Τοπικού Χωρικού Σχεδιασμού που κρίνεται απαραίτητη για την ρύθμιση όλων των θεμάτων πολεοδομικών ρυθμίσεων που απασχολούν το νησί.