Προκήρυξη για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού από το Δήμο Αίγινας.


Δελτίο Τύπου
Ο Δήμος Αίγινας με την υπ αριθ. 1/147Μ/2009 Προκήρυξή του, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. με αριθ. 191/27-4-2009 τ. προκηρύξεων ΑΣΕΠ, προκηρύσσει την πλήρωση είκοσι τριών -23- μονίμων θέσεων. Οι προς πλήρωση θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο και αριθμό είναι οι εξής:
 • Μία -1- θέση ΤΕ3 πολιτικών μηχανικών
 • Μία -1- θέση ΤΕ19 πληροφορικής
 • Δύο -2- θέσεις ΔΕ2 εποπτών
 • Δύο -2- θέσεις ΔΕ28 χειριστών μηχανημάτων έργων
 • Τέσσερις -4- θέσεις ΔΕ29 οδηγών
 • Μία -1- θέση ΔΕ38 προσωπικού Η/Υ
 • Τέσσερις -4- θέσεις ΥΕ16 εργατών καθαρ/τας
 • Τρεις -3- θέσεις ΥΕ16 εργατών ύδρευσης
 • Τρεις -3- θέσεις ΥΕ16 εργατών οδοποιϊας
 • Δύο -2- θέσεις ΥΕ16 καταμετρητών ενδείξεων υδρομέτρων
 • Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίστηκε από την 18-5-2009 έως και την 8-6-2009.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου μας (αρμόδια υπάλληλος κυρία Στάθη τηλ. 22973 20034).

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Ι. Κουκούλης