Πρόσληψη εποχικού προσωπικού από το Δήμο Αίγινας.

Δελτίο Τύπου
Ο Δήμος Αίγινας με την υπ αριθ. 5929/2009 Ανακοίνωσή του, ανακοινώνει την πρόσληψη εποχικού προσωπικού, χρονικής διάρκειας οκτώ μηνών και για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

Δύο -2- οδηγοί απορριμματοφόρων-φορτηγών, οκτώ -8- εργάτες καθαριότητας και δύο -2- εργάτες ύδρευσης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίστηκε από την 26-5-2009 έως την 4-6-2009.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου μας (αρμόδια υπάλληλος κα Στάθη τηλ. 22973 20034).