Θέματα συνεδρίασης 10ης Ιουνίου 2009.

Προσκαλείσθε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 10 Ιουνίου 2009 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του, που βρίσκεται στο Δημοτικό Κτίριο επί των οδών Αγ. Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω  θεμάτων της ημερησίας διάταξης :  

1. Επερώτηση Δημοτικού Συμβούλου κ. Φίλιππου Τζίτζη με την οποία ζητεί να ενημερωθεί «για τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής, εντός και εκτός Αίγινας, που συμβάλουν στην διατήρηση της Ιστορικής Αλήθειας ότι Η ΑΙΓΙΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ».
2. Διάθεση πίστωσης για την διεξαγωγή διήμερων εκδηλώσεων για τον Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια.
3. Αποδοχή επιχορήγησης 350.000,00 € για την εκτέλεση του έργου ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ και αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2009, για την εγγραφή πίστωσης 100.000,00 €, η οποία αποτελεί την α΄ δόση, της ως άνω επιχορήγησης.
4. Λήψη απόφασης για ανάθεση μελέτης αξιοποίησης του Λατομείου ΜΠΕΣΗ ως χώρου Πολιτιστικών δραστηριοτήτων κατά την αποκατάστασή του.
5. Αναμόρφωση κατανομής 1ης δόσης ΣΑΤΑ οικον. έτους 2009. (ΣΧΕΤ  Η 102/2009 απόφαση του Δημοτικού Σ/λίου).
6. Τροποποίηση αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας όσον αφορά την κατανομή του ποσού των 2.020.000,00 € από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΘΗΣΕΑΣ (35 %) με όριο πληρωμών κατανεμημένο για την τετραετία  2006-2009.    
7. ΄Εγκριση της υπ. αριθ. 69/2009 μελέτης για την εκτέλεση των εργασιών ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ
8. ΄Εγκριση της υπ. αριθ. 71/2009 μελέτης για την εκτέλεση του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ , ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ (ΡΑΜΠΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ, ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ, ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Κ.Λ.Π.) ΣΤΟ ΜΕΣΑΓΡΟ ΑΙΓΙΝΑΣ
9. ΄Εγκριση τροποποίησης Τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2009
10. Αποδοχή πίστωσης 52.000,00 € από το ΥΠΕΣ για δράσεις Πολιτικής Προστασίας, αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2009 για την εγγραφή της και κατανομή αυτής
11. Λήψη απόφασης για την λειτουργία των υπηρεσιών ύδρευσης και καθαριότητας του Δήμου μας σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 3584/2007.
12. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Αίγινας
 13. ΄Εγκριση συνεργασίας του Δήμου Αίγινας με το Σωματείο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΩΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ στα πλαίσια του προγράμματος ¨αντιμετώπιση αδέσποτων ζώων¨.
Εγκριση όρων της σύμβασης συνεργασίας.

Συγκρότηση δύο τριμελών επιτροπών α) για την παρακολούθηση εφαρμογής του προγράμματος και β) επιστημονικής επιτροπής.

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην πρώτη επιτροπή.

Εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης και κάθε άλλου απαιτουμένου εγγράφου

  14. Αίτημα Συλλόγου  ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΙΓΙΝΑΣ  για οικονομική του ενίσχυση
  15. ΄Εγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου οικ. έτους 2009
  16. Διόρθωση χρεώσεων σε χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης
  17.   Εξέταση αιτήματος Νικολάου Κορορού για την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στην οδό Γυμναστηρίου.
  18. Αίτημα κ. Μιχαήλ Σεκαδάκη προκειμένου να κοπεί πεύκο που είναι φυτεμένο στην οδό Βασ. Κων/τίνου στο Τ.Δ. Κυψέλης και συγκεκριμένα εμπρός από το κτίριο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως μονάδα χρόνιας αιμοκάθαρσης
  19. Αίτημα (προφορικό) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ προκειμένου να κοπεί πεύκο που είναι φυτεμένο εμπρός από την είσοδο του Δημοτικού Γυμναστηρίου Αίγινας, διότι έχει ξεραθεί
  20. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου, μετά του αναπληρωτή αυτού, στην επιτροπή ελέγχου σταυλισμού και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωϊκών προϊόντων, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1579/1985 (ΦΕΚ 217 Α΄) .

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμ/λίου   

Γεώργιος Δ. Τσατήρης