Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού στην πλαζ Αγ. Μαρίνας.

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού στην πλαζ Αγ. Μαρίνας.