Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής - Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση.

Ανακοίνωση του Δήμου Αίγινας.
Ανακοινώνεται ότι στις 29 Ιουλίου 2009 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 7,00 μμ θα πραγματοποιηθεί σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στον χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας (οδός Φανερωμένης- πόλη Αίγινας) ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.

Κατά την ειδική αυτή δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορούν να πάρουν το λόγο τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη των Συμβουλίων των Τοπικών Διαμερισμάτων.

Κάθε φορέας, δημότης κάτοικος ή φορολογούμενος από το Δήμο έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη Συνεδρίαση αυτή.

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης  Ι. Κουκούλης