Αιτήσεις εγγραφής παιδιών στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Αίγινας.

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός. Ανακοίνωση.
Η υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή παιδιών στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Αίγινας ( ηλικία παιδιών την 1 Σεπτεμβρίου 2018 2.5 έτη έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση ) θα αρχίσει στις 10 Μαΐου έως και την 31η Μαΐου 2018.

Οι γονείς μπορούν να παραλάβουν την αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά από το Γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου ή από το Γραφείο προϊσταμένου Τμήματος Παιδείας-Πολιτισμού ( Δημαρχείο – Κέντρο Κοινότητας) και να την υποβάλλουν στο πρωτόκολλο του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στις ημερομηνίες που αναφέρονται παραπάνω.

Υπόψη ότι η υποβολή των ζητουμένων δικαιολογητικών είναι υποχρεωτική μαζί με την αίτηση.

Κρατήστε το πρωτόκολλο κατάθεσης της αίτησης.

Όσοι γονείς ενδιαφέρονται για να λάβουν voucher για την είσοδο του παιδιού τους στον Δημοτικό παιδικό σταθμό θα πρέπει να ενημερώνονται μέσω ανακοινώσεων ή της ΕΕΤΑΑ για την έναρξη υποβολής online των σχετικών αιτήσεων .

Ο Δήμος Αίγινας με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου καλύπτει έναν αριθμό θέσεων μέσω αιτήσεων στον Δήμο (κατόπιν μοριοδότησης ) και εναν αριθμό αιτήσεων από voucher ( σύμφωνα με πίνακα κατάταξης voucher) .

Οι γονείς που υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή μέσω Δήμου , έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν επίσης να λάβουν voucher . Στην περίπτωση που θα είναι σε επιλέξιμη θέση μέσω αίτησης Δήμου και ταυτόχρονα σε επιλέξιμη θέση με Voucher , η εγγραφή τους θα γίνει με το voucher.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Δημάρχου Αίγινας εντός του Ιουνίου και ανακοινώνεται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στην επίσημη ιστοσελίδα www.aegina.gr

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Δημαρχείο Αίγινας – Γραφείο Προϊσταμένου Τμήματος Παιδείας – Πολιτισμού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες - τηλ 2207320045.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png