Ανακοίνωση του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού για τη δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και τις ηλικίες εγγραφών.

Ενημερώνουμε  τους  γονείς που  ενδιαφέρονται για την εγγραφή  του  παιδιού  τους  στον  Παιδικό  Σταθμό  για  τη  χρονιά  2018-2019,  ότι  ο  Δήμος  Αίγινας  δεν συμμετέχει  στη  δίχρονη  υποχρεωτική  εκπαίδευση.  Συνεπώς, όπως  κάθε  έτος  μπορούν να  εγγραφούν  παιδιά ηλικίας  2,6  έως  και  το  προνήπιο.

Η  Εντεταλμένη  Δημοτική  Σύμβουλος         Ο  Προϊστάμενος
Αικατερίνη  Σαλπέα                                   Γιώργος   Καλοκέντης