Περίληψη διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την επισκευή - συντήρηση οχημάτων του δήμου Αίγινας.

Περίληψη διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την επισκευή - συντήρηση οχημάτων του δήμου Αίγινας.