Ανακοίνωση του Δήμου Αίγινας για τις εγγραφές στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό.

Μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων για τη χορήγηση voucher στο πλαίσιο του προγράμματος "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2018-19" από την EETAA , παρακαλούνται οι γονείς που ενδιαφέρονται για την εγγραφή του παιδιού τους στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Αίγινας να τυπώσουν και να προσκομίσουν το VOUCHER στο Γραφείο του προϊσταμένου του Σταθμού ( Δημαρχείο Αίγινας) και να υποβάλλουν την σχετική αίτηση.

Παρακαλούμε για την γρήγορη ανταπόκριση σας προκειμένου να ανακοινωθούν συνολικά τα αποτελέσματα για όλες τις θέσεις του παιδικού Σταθμού (40 θέσεις νηπίων).