Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αίγινας. Ανάρτηση αποτελεσμάτων μοριοδότησης για την εγγραφή νηπίων.

Έγινε σήμερα 3/8/2018 στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου ( Οινώνης 2 ) η ανάρτηση των αποτελεσμάτων μοριοδότησης για την εγγραφή νηπίων στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Αίγινας. Υποβλήθηκαν συνολικά 53 αιτήσεις - Έγκυρες με πλήρη στοιχεία 51 αιτήσεις . Μετά την μοριοδότηση από την Επιτροπή που έχει συσταθεί με απόφαση του κ. Δημάρχου, εγγράφονται στον Σταθμό τα πρώτα 20 παιδιά σύμφωνα με τον αριθμό μορίων που έλαβαν. Η Δυναμικότητα του Σταθμού είναι σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του 40 νήπια συνολικά.

Είκοσι θέσεις έχουν παραχωρηθεί με απόφαση Δ.Σ. για την εφαρμογή του προγράμματος ΕΣΠΑ "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής" με voucher .