Ανακοίνωση Παιδικού Σταθμού Αίγινας για τους ωφελούμενους του προγράμματος ΕΣΠΑ.

Παρακαλούνται οι ωφελούμενες μητέρες voucher από το πρόγραμμα: "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" να έλθουν στο Γραφείο Προϊσταμένου του τμήματος (Νέο Δημαρχείο Αίγινας – Οινώνης 2) για την καταχώρηση των voucher στην πλατφόρμα της ΕΕΤΑΑ και υπογραφή των Συμβάσεων.

Η διαδικασία είναι απαραίτητη για την αποδοχή των voucher από την ΕΕΤΑΑ. Ο Δημοτικός Σταθμός Αίγινας θα διαθέσει εφέτος 22 θέσεις μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ, σύμφωνα με την μοριοδότηση που έχει γίνει από την ΕΕΤΑΑ (μόρια από 249,88 έως 157,99). Για πληροφορίες τηλ 22973.20045 – εργάσιμες ημέρες και ώρες . Αρμόδιος Υπάλληλος : Γιώργος Καλοκέντης, προϊστάμενος τμήματος.