Μέτρα για την επιτήρηση του Πυρετού του Δυτικού Νείλου μετά από ενημέρωση κρούσματος σε ανθρώπους.

Δήμος Αίγινας. Γραφείο Επόπτη Δημόσιας Υγείας.
Σχετ.: Το με αριθμό πρωτ. 3620/ 25-7-2018 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό έγγραφο, δηλώθηκαν κρούσματα του Ιού του Δυτικού Νείλου σε ανθρώπους σε διάφορες περιοχές πλησίον της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Κατόπιν τούτου παρακαλούμε σε περίπτωση εύρεσης νεκρού ή ύποπτου ζωικού είδους, στο οποίο μπορεί να ανιχνευτεί ο ιός, δηλαδή ιπποειδή και άγρια πτηνά να ενημερώνεται άμεσα το Τμήμα Υγείας Ζώων, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π. Ε. Νήσων, τηλ. 2131618516, προκειμένου να αξιολογηθούν τα ευρήματα.