Δήμος Αίγινας. Γραφείο Επόπτη Δημόσιας Υγείας. Ενημέρωση για τις ακτές κολύμβησης της Αίγινας.

Δήμος Αίγινας. Γραφείο Επόπτη Δημόσιας Υγείας.
Σας γνωρίζουμε ότι, όπως προκύπτει από τη δειγματοληψία που πραγματοποίησαν Επόπτες Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας, Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στις 11-7- 2018 τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών παραμέτρων βρέθηκαν εντός των ορίων που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία. Οι αναλύσεις έγιναν από το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας. Τα δείγματα θαλασσινού νερού ελήφθησαν από τις εξής ακτές:
1. Παναγίτσα – Έναντι Σταδίου
2. Παναγίτσα – Αγκυροβόλιο
3.Άγιος Βασίλειος–Έναντι Εκκλησίας
4. Άγιος Βασίλειος – Αγκυροβόλιο
5.Πέρδικα – Κέντρο Ακτής
6. Αγία Μαρίνα – Τropical Club
7. Αγία Μαρίνα – Zorbas
8.Σουβάλα Ανατολική Ακτή-Σκάλα
9.Σουβάλα Ανατολική Ακτή-Cafe Notos
10.Αύρα – Αριστερό Άκρο Ακτής
11. Αύρα – Δεξί Άκρο Ακτής
12.Κολώνα – Αριστερό Άκρο Ακτής
13. Κολώνα – Δεξί Άκρο Ακτής

Κατόπιν αυτού, ενημερώνουμε τους πολίτες μας ότι μπορούν να κολυμπούν σε όποια ακτή κολύμβησης επιθυμούν.

Ο Δήμαρχος,
Δημήτρης Μούρτζης