Δήμος Αίγινας. Γραφείο Επόπτη Δημόσιας Υγείας. Ψεκασμός για τα κουνούπια στο Μαραθώνα και στη Βαγία.

Δήμος Αίγινας. Γραφείο Επόπτη Δημόσιας Υγείας.
Σας γνωρίζουμε ότι, την Τρίτη 7-8-2018, πραγματοποιήθηκε επαναληπτικός ψεκασμός (ένατος), για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην εκβολή του Βιρού στον Μαραθώνα και στη λίμνη της Βαγίας, από την Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής στα πλαίσια του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2018, κατόπιν των ενεργειών του Δήμου μας και θα ακολουθήσουν και άλλοι ψεκασμοί, για τους οποίους θα σας ενημερώνουμε όταν πραγματοποιούνται.

Ο Δήμαρχος,
Δημήτρης Μούρτζης