Περιορισμό της απόθεσης οικοιακών απορριμάτων ζητά η Υπηρεσία Καθαριότητας, λόγω της νέας απεργίας από την Π.Ν.Ο την Τρίτη 4/9.

Δήμος Αίγινας. Υπηρεσία Καθαριότητας. Ανακοίνωση.
Λόγω της συνέχισης της απεργίας από την Π.Ν.Ο και την Τρίτη 4/9 , παρακαλούνται οι Δημότες του Νησιού μας όπως περιορίσουν στο ελάχιστο την ρίψη οικιακών απορριμμάτων στους κάδους αποκομιδής.