Ο Δήμος Αίγινας για την 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020.

Δήμος Αίγινας. Δελτίο Τύπου.
Πραγματοποιήθηκε την 6η Νοεμβρίου 2018 στον συνεδριακό χώρου του Royal Olympic Hotel στην Αθήνα η προγραμματισμένη 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020
Ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Δημήτριος Μούρτζης και η ειδική Σύμβουλος Δημάρχου , Αρχιτέκτων κα Ξανθή Σκαλτσιώτη παρευρέθηκαν στη Συνεδρίαση της Επιτροπής .
Ο κ. Δήμαρχος είχε την ευκαιρία στο πλαίσιο της ημερίδας να συναντηθεί με τούς Υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας Αττικής για την παρακολούθηση της πορείας των Τεχνικών έργων του προγράμματος ΑΤΤΙΚΗ 2014-20 τα οποία αφορούν τον Δήμο της Αίγινας .
Ο σκοπός της ημερίδας ήταν να εξεταστεί η πρόοδος υλοποίησης του Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014- 2020 , να ληφθούν αποφάσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου και να τεθούν οι στόχοι για το επόμενο πρόγραμμα 2021-2030
Επίκαιρες εισηγήσεις παρουσιάστηκαν από τούς :
Δημήτριος Δρόσης – προϊστάμενος ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Αγγελος Σπηλιώτης , προϊστάμενος Μονάδας Α ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Ειρήνη Ντότσικα – Αλεξάνδρα Μαυρογονάτου , Στελέχη Μονάδος Α, ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Καλλιόπη Μήτσουλα Στέλεχος Μονάδας Δ ΕΥΣΕ
Χρήστος Κύρκογλου . Προιστάμενος Μονάδας Β ΕΥΣΕΚΤ
Αλέκος Συνανίδης , Στέλεχος Μονάδας Α. ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Λευτέρης Παπαδόπουλος και Βασίλης Σταμάτης , Στελέχη Μονάδας Α. ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Ακολούθησε συζήτηση και ελήφθησαν αποφάσεις για την την πορεία του προγράμματος .
Ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Δημήτριος Μούρτζης , στίς επί μέρους συζητήσεις του με τα στελέχη της ΕΥΔΕΠ και ΕΥΣΕΚΤ Περιφέρειας Αττικής δήλωσε την ικανοποίησή του καθώς διαπιστώθηκε ότι ο νησιώτικος χώρος θα χρηματοδοτηθεί με σημαντικά ποσά .