Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής

Δήμος Αίγινας. Δελτίο Τύπου.
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14-02-2019 και ώρα 13:00 η προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Αίγινας κ. Δημητρίου Μούρτζη .
Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Δικτύου στον Πειραιά (Φίλωνος 91, 4ος όροφος), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1 ο : Ενημέρωση για το αίτημα Τεχνικής Βοήθειας για την ωρίμανση έργων προς την ΕΥΔ Αττικής. Εισηγητής Δημήτριος Μούρτζης
Θέμα 2 ο : Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του τοπικού προγράμματος.
2.1. Πορεία αξιολόγησης των δημοσίων παρεμβάσεων.
2.2. Διαδικασία για την πρόσκληση των ιδιωτικών παρεμβάσεων.
Εισηγητές Μαρίνης Μπερέτσος και Στράτος Χαρχαλάκης
Θέμα 3 ο : Έγκριση δαπάνης για αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης της 1ης
πρόσκλησης παρεμβάσεων δημοσίου χαρακτήρα και της 1ης πρόσκλησης
παρεμβάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα. Εισηγητής Μαρίνης Μπερέτσος
Θέμα 4 ο : Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών συμβουλών και
υποστήριξης του λογιστηρίου. Εισηγητής Μαρίνης Μπερέτσος
Θέμα 5 ο : Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών εκπόνησης μελέτης
εμπειρογνωμοσύνης για την υποστήριξη του σχεδιασμού ολοκληρωμένων
συστημάτων πληροφόρησης και υποστήριξης επισκεπτών και τοπικού
πληθυσμού. Εισηγητής Μαρίνης Μπερέτσος
Θέμα 6 ο : Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών. Εισηγήτρια Αικατερίνη Φωτάκη
Θέμα 7 ο : Έγκριση ένταξης εγγεγραμμένων στον Κατάλογο προμηθευτών και
παρεχόντων υπηρεσιών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων του Δικτύου
Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, για την υλοποίηση των ενεργειών
Τεχνικής Βοήθειας, στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων. Εισήγητρια Αικατερίνη Φωτάκη
Θέμα 8 ο : Αλλαγή ωραρίου προσωπικού Διοικητικής Υποστήριξης Δικτύου. Εισηγητής Μαρίνης Μπερέτσος
Θέμα 9 ο : Αλλαγή διαχειριστή στο σύστημα ΟΠΣΑΑ Εισηγήτρια Αικατερίνη Φωτάκη
Θέμα 10 ο : Λοιπά θέματα. Εισηγητής Μαρίνης Μπερέτσος