Έως τις 17 Ιουλίου η κατάθεση δικαιολογητικών για τους δικαιούχους, του εκπτωτικού τιμολογίου για το νερό στον Δήμο Αίγινας.

Δήμος Αίγινας. Υπηρεσία Ύδρευσης. Δελτίο Τύπου.
Παρακαλούνται οι καταναλωτές ύδρευσης του Δήμου Αίγινας που εμπίπτουν στο Εκπτωτικό τιμολόγιο (Πολύτεκνοι – Τρίτεκνοι – ανάπηροι και άποροι ) όπως προσκομίσουν έως τις
15-7-2019 τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την συνέχιση της ένταξη τους στο εκπτωτικό τιμολόγιο.
Απαραίτητα δικαιολογητικά :
- Πολύτεκνες και Τρίτεκνες οικογένειες και ετήσιο εισόδημα έως 30.000 ευρώ .
- Πολύτεκνες θεωρούνται οι οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά . Τρίτεκνες θεωρούνται οι οικογένειες με τρία προστατευόμενα παιδιά .
Απαιτείται Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης . Εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος . Βεβαίωση σπουδών για τα άνω των 18 ετών έως 25 ετών τέκνα που σπουδάζουν .
- Ανάπηροι απο 67% και άνω και εισόδημα έως 30.000 ευρώ . Απαιτείται πιστοποιητικό αναπηρίας και εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος
- Άποροι , απαιτείται Βεβαίωση ΚΕΑ( Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης ) Εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος .
Ο αντιδήμαρχος
Παναγιώτης Μαρμαρινός