Δήμος Αίγινας. Ενημέρωση για τις ακτές κολύμβησης.

Σας γνωρίζουμε ότι, όπως προκύπτει από τις δύο δειγματοληψίες που πραγματοποίησε το Τμήμα Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων, της Δ/νσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, στις 20-5-2019 και στις 17-6-2019, τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών παραμέτρων βρέθηκαν εντός των ορίων που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και η ποιότητα, των νερών κολύμβησης της Αίγινας χαρακτηρίζεται εξαιρετική σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προβλέπονται από την οδηγία 2006/77/ΕΕ.
Τα δείγματα θαλασσινού νερού ελήφθησαν από τις εξής ακτές:
 
 Παναγίτσα Αίγινας 2. Άγιος Βασίλειος
 Αύρα Αίγινας 4. Κολώνα Αίγινας
 Πέρδικα Αίγινας 6. Σουβάλα Ανατολική Ακτή
 Σουβάλα Δυτική Ακτή 8. Αγία Μαρίνα Νότια
 Αγία Μαρίνα Βόρεια
 
 Κατόπιν αυτού, ενημερώνουμε τους πολίτες μας ότι μπορούν να κολυμπούν σε όποια ακτή κολύμβησης επιθυμούν.
Υ.Γ. Αρμόδιες για τη δειγματοληψία πόσιμου και θαλασσινού νερού είναι αποκλειστικά οι Δημόσιες Υπηρεσίες και όχι ιδιώτες.
 Επισυνάπτουμε και τα αποτελέσματα, για δική σας ενημέρωση.
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Γραφείο Δημόσιας Υγείας
Πληρ.: κ. Σοφία Χατζίνα
 Επόπτρια Δημόσιας Υγείας
 
 
 Αίγινα 11 Ιουλίου 2019
 
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
 ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗς ΑΤΤΙΚΗΣ
 
 ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ
ΑΙΓΙΝΑ ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20-5-19 1 1
 17-6-19 0 0
 
ΠΕΡΔΙΚΑ ΑΙΓΙΝΑΣ 20-5-19 26 4
 17-6-19 1 5
 
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΑΙΓΙΝΑΣ 20-5-19 1 0
 17-6-19 17 5
 
ΑΥΡΑ ΑΙΓΙΝΑΣ 20-5-19 1 1
 17-6-19 1 1
 
ΚΟΛΩΝΑ ΑΙΓΙΝΑΣ 20-5-19 0 0
 17-6-19 1 0
 
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΡΕΙΑ 20-5-19 0 0
 17-6-19 1 0
 
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΝΟΤΙΑ 20-5-19 0 0
 17-6-19 21 116
 
ΣΟΥΒΑΛΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ 20-5-19 0 0
 17-6-19 5 1
ΣΟΥΒΑΛΑ ΔΥΤΙΚΗ ΑΚΤΗ 20-5-19 1 8
 17-6-19 1 4
 
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
 ΟΔΗΓΙΑ 2006/77/ΕΕ
 
ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ /100ml ΕΩΣ 250 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ /100ml ΕΩΣ 100 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ