Ανακοίνωση της επιτροπής αξιολόγισης του Δήμου Αίγινας, για τη μοριοδότησης αιτήσεων Παιδικού Σταθμού Χλόης για το 2019-2020.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Ολοκληρώθηκαν οι συνεδριάσεις της Επιτροπής αξιολογήσεων – μοριοδοτήσεων των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί για την εισαγωγή παιδιών στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Χλόης μέσω Δήμου και μέσω του προγράμματος “ Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής “ με τη χορήγηση Voucher από EETΑΑ.

Για την μοριοδότηση των αιτήσεων μέσω Δήμου ελήφθησαν υπόψιν κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια σύμφωνα με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.

Για τις αιτήσεις μέσω voucher ελήφθη υπόψη η μοριοδότηση που έχει γίνει από την χορηγήσασα τα Voucher ΕΕΤΑΑ . Και για τις δύο περιπτώσεις ελήφθη υπόψη η συμμόρφωση με τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού παιδικού Σταθμού Αίγινας . Υπόψιν ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου η υποβολή των Voucher στον Δήμο έπρεπε να γίνει έως την Παρασκευή 9/8/2019.

Παρακάτω γίνεται η ανάρτηση των σχετικών πινάκων . Υπόψιν ότι λόγω της προστασίας των προσωπικών δεδομένων , για μεν τις αιτήσεις μέσω Δήμου δίδεται μόνο ο αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης αίτησης και τα αρχικά του επωνύμου- ονόματος του παιδιού , για δε τις αιτήσεις μέσω ΕΕΤΑΑ , δίδεται ο αριθμός VOUCHER .και τα αρχικα του δικαιούχου voucher.

Παρακαλούνται οι δικαιούχοι VOUCHER όπως φαίνονται στον σχετικό πίνακα , να προσέλθουν στο Γραφείο προϊσταμένου Παιδικού Σταθμού στο Δημαρχείο Αίγινας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την υπογραφή των σχετικών συμφωνητικών προς Δήμο και ΕΕΤΑΑ εως 30/8/2019 . Πρέπει επίσης να έχουν μαζί την εξουσιοδότηση προς ΕΕΤΑΑ.

Αναλυτικά των πίνακα μπορείτε να τον δείτε στην ιστοσελίδα του δήμου.