Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019.

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00΄ π.μ. για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2019.
2. Περί έγκρισης απόφασης Δημάρχου που αφορά την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διεξαγωγή της εθνικής εορτής της 28 ης Οκτωβρίου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ζορμπάς Ιωάννης